Sermaye Artışlarında Faiz İndirimine İlişkin Yeni Düzenleme Getirildi

10 Au 2016

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu Tebliği 05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de nakdi sermaye artışlarında faiz indiriminde sermaye avanslarının durumuna ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ’inde yapılan değişikliğe göre, sermaye avansı, ileride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılabilecektir. Sermaye avanslarının banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi zorunludur. Bu iki şartın yerine getirilmesi indirim uygulamasında dikkate alınacaktır.
Örnek vermek gerekirse;

(X) A.Ş’nin pay shiplerinden Bayan (A)’nın (X) A.Ş’nin faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyulması sebebiyle ve ileride sermayeye eklenmek üzere 10.08.2016 tarihinde şirketin banka hesabına yatırmış ve, (X) A.Ş tarafından aynı tarihte “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabına kaydedilerek (X) A.Ş’nin muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmiştir. Akabinde (X) A.Ş’de gerçekleşen nakdi sermaye artışına dair karar 25.08.2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Buna göre; pay sahibi Bayan (A) tarafından 10.08.2016 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılan ve aynı tarihte “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabına kaydedilerek şirket kayıtlarına geçirilen bu tutar için nakdi sermaye artışına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği 30.06.2016 tarihinden itibaren indirim uygulamasından yararlanılması mümkün olacaktır.

Şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarlar, indirim uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Bununla beraber “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmeyen tutarlar için sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından faydalanılması mümkün olmayacaktır.

ERDAL HUKUK BÜROSU