Aile ve Miras Hukuku

Büromuz avukatları anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları, yurt dışında mahkemelerce verilmiş boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, velayet ve mal paylaşımı sorunlarının çözümlenmesi, isim ve yaş değişikliği davaları, vesayet kararları ve vasilikten doğan davalar konusunda uzmandır. Başlıca uzmanlık alanlarımız:

  • Özel Bankalara miras danışmanlığı verilmesi
  • Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
  • Boşanma Davaları
  • Velayet Davaları
  • Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar
  • Mirastan Kaynaklanan Meseleler
  • Uluslararası Aile ve Miras Hukuku Davaları
  • Dava Takibi