Birleşme & Devralmalar

Büromuz; birçok alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlara Türkiye içinde ve dışındaki şirket birleşme ve devralmalarında gerekli hukukî desteği vermektedir. Bilgi odalarının hazırlanması, gözden geçirme, hukukî değerlendirme raporlarının yazılması, teklif verenler için bağlayıcı olan ve bağlayıcı olmayan tekliflerin hazırlanması, mutabakat bildirileri, hisse alim sözleşmeleri ve bu belgelerin değerlendirilmesi büromuzun birleşme ve devralmalar konusundaki hizmetlerinden bazılarıdır.

Birleşme ve devralma avukatlarımız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere dair birleşme ve devralma süreçlerinde müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Birleşme ve devralma avukatlarımız, yerli ve yabancı şirketlerin birleşme & devralma süreçlerinde hukuki destek sağlamasının yanı sıra yabancı yatırımcıların yatırımlarının Türkiye’de organize edilmesi, ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması hususlarında da müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir. Büromuz avukatlarının bu kapsamda verdikleri hizmetlerin bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilecektir:

  • Birleşmeler
  • Bölünmeler
  • Devralmalar
  • Hisse Devir Sözleşmeleri
  • İşlem Öncesi Hukuki Denetim
  • Tür Değiştirme
  • Şirket Yapısının Yeniden Organize Edilmesi
  • Ortaklar Sözleşmeleri
  • Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’de Organize Edilmesi
  • Ortak Girişim Sözleşmelerinin Hazırlanması