Arabuluculuk & Uyuşmazlık Çözümü

Arabuluculuk Ne Demektir?

Arabuluculuk, tarafları uyuşmazlığı çözmek üzere konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan gönüllü alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum?

Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

Tüm Uyuşmazlıklar Arabuluculuk Kapsamında mıdır?

Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri konularda mümkündür. Daha açık bir ifadeyle; kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

Aile Hukuku Uyuşmazlıkları, Boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar, İş Hukuku Uyuşmazlıkları, Haksız fesih, Ayrımcılık, Taciz, İşçi – İşveren Uyuşmazlıkları, Mobbing, Borçlar Hukuku Uyuşmazlıkları, kiracı-kiralayan, inşaatçı-müteahhit, Sözleşmeler gibi alanlar arabuluculuk çözüm yönteminin uygulanabileceği alanlar içerisindedir.

Arabuluculuk süreci sonunda vardığım anlaşma benim için bağlayıcı mıdır?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, icra edilebilirliğine ilişkin bir şerh verilmesini talep edebileceklerdir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilâm niteliğinde belge sayılır.

ERDAL Hukuk Bürosu ve Arabuluculuk Ofisi, Uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız arabulucuları bünyesinde bulundurmakta olup arabulucuğun etkin olarak kullanıldığı bu dönemde hizmet yelpazesini Arabulucu olarak da genişleterek devam ettirmektedir.