İş Hukuku

ERDAL Hukuk Bürosu, İş Hukuku ile ilgili konularda nitelikli bir hizmet vermektedir. Bireysel ve kolektif düzeyde şirketlere danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • İş Sözleşmeleri taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerinin yapılması,
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıkları,
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuat ile uyumlu olmasının sağlanmasına dair çalışmalar.