Yabancıların Taşınmaz Ediniminde Alınması Gereken Değerleme Raporu

24 Eyl 2021

Bilindiği üzere 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişikliğe gidilmiş ve vatandaşlık için yabancıların tarafından alınan taşınmazların değeri en az 1.000.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirasından 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirasından indirilmişti. Bu düzenlemeler tahtında; Türk vatandaşlığının kazanılması için taşınmaz satışlarında taşınmazın değerinin belirlenmesi için değerleme raporu alınması gerekmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2019/1 genelgesi ile; yabancıların yalnızca vatandaşlık için yaptıkları alımlarda değil taraf oldukları bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporunun aranması gerektiği düzenlendi. Bu düzenlemenin amacının, yabancı yatırımcılar için güvenli ve reel bir piyasa oluşturmak ve gayrimenkul piyasasında kayıt dışılığın önüne geçerek vergi kaybını önlemek olduğu söylenebilir. Söz konusu değerleme raporların BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız Değerleme şirketlerinden alınması gerekmektedir. Bu kuruluşlar BDDK internet sitesinde ilan edilmektedir. Sunulan değerleme raporların düzenlendiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak diğer satışlarda da geçerli sayılabilecektir. Ancak taşınmazın değerinin değiştiği hususunun sicilden anlaşılması halinde yeni değerleme raporu istenebilecektir. Değerleme raporunun tamamlanmış yapılar için işlem günüdeki değerini, inşası devam eden yapılar için ise binanın bitmesi halinde oluşacak değerini yansıtması istenmektedir.