Av. Arb. Tarkan ERDAL

Tarkan Erdal İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra UCLA, Kaliforniya üniversitesinde Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Bunun akabinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında tezli yüksek lisansını bitirmiştir. Tarkan Erdal halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Tarkan Erdal İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlardan olup aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı’na kaydolan ilk yetkili arabuluculardandır. Tarkan Erdal Arabuluculuk Derneği’nin kurucularından biri olmakla beraber derneğin yönetim kurulu üyesidir. Bununla birlikte Tarkan Erdal Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanıdır. Erdal, İstanbul Adliyesi’ne bağlı bilirkişilerden olup kendisinin birçok hukuki konuda yazısı, röportajları, televizyon yayınları ve makaleleri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Erdal Türkiye Golf Federasyonu eski disiplin kurulu üyesidir. Diğer yandan Tarkan Erdal İş Güvenliği uzmanıdır.

Tarkan Erdal’ın uzmanlık alanları dava, uyuşmazlık çözümü,spor hukuku, icra, borç tahsili, tahkim, iş hukuku, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, sözleşmeler ve şirketler hukukudur.

Tarkan Erdal; ERDAL Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağıdır.

E-mail: tarkan@erdallaw.com