Beş Soruda Bankalarda Müşterek Hesap Uygulaması

24 Ara 2014

1- Müşterek Hesap Nedir? Kaç Türü Vardır?

Bankacılıkta birden fazla kişi birlikte hesap açtırır ise buna müşterek(ortak) hesap denir. Eğer bu müşterek hesaptan, mudilerin(hesap sahiplerinin) her birinin tek başına para çekme yetkisi söz konusu olursa, bu hesaba tek imzalı(teselsüllü) müşterek hesap denir. Ancak mudilerin birlikte imzaları ile bu hesaptan para çekme yetkileri söz konusu olur ise o zaman birlikte imzalı müşterek hesaptan söz edilir.

2- Sadece Müşterek Hesabı Açan Kişinin Sözleşmeyi İmzalaması Diğer Mudilerin Hak Sahibi Olmasını Engeller mi?

Müşterek hesabı açan ve müşterek mevduatın konusu olan parayı yatıran hesap sahibinin sözleşmeyi imzalaması ile sözleşmenin banka ile diğer hesap sahipleri arasında kurulmuş olduğu kabul edilir. Diğer müşterek hesap sahiplerinin imzalarının sözleşmede bulunmaması kural olarak sonucu etkilemez. Ancak, sözleşmenin kuruluşunun imzaları eksik olan diğer hak sahiplerinin imzalarının tamamlanmasına bağlı tutulduğuna dair sözleşmede bir hüküm var ise o zaman diğer mudilerin hak sahipliği için müşterek hesap sözleşmesini imzalaması gerekmektedir.

3- Müşterek Hesabı Açan Kişinin Yanında Diğer Mudilerin İmzalarının Olmaması Durumunda Müşterek Hesap Sözleşmesinin Kurulmadığı İddia Edilebilir Mi?

Yargıtay, matbu sözleşme metninde böyle bir kayıt olmamasına, matbu sözleşme metninin banka yetkilileri ve müşterek hesabı açtıran ve mevduatı bankaya yatıran hesap sahibinin imzalarına rağmen, sözleşmede taraf olarak isimleri bulunan diğer hesap sahiplerinin imzalarının “yokluğu” nedeniyle sözleşmenin kurulmadığını iddia etmenin, doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun düşmeyeceğini kabul etmektedir.

4- Müşterek Hesabı Açan/lar Tarafından Herhangi Bir Tasarruf Kaydı Yoksa Veya Müşterek Hesap Sözleşmesinde de Buna İlişkin Bir Kayıt Yoksa Mülkiyet Durumu Nedir?

Müşterek hesap, bir tasarruf kaydını içermiyorsa ve hesap açtıranlar, hesaptaki paradan tasarruf yetkisini birlikte veya münferiden kullanılacaklarını belirtmeden hesap açtırmışlar ise, bu durumda bölünebilir hesaptan söz edilir ve somut olayın özelliklerine göre hesap sahiplerinin hesaptaki parada eşit oranda pay sahibi olduklarının kabulü gerekir.

5- Mudinin Tek İmzalı Müşterek Hesaptan Payından Fazla Para Çekmesi Durumunda Ne Olur?

Kendi payından fazla para çeken mudi, diğer mudiye karşı vekil sıfatıyla sorumlu ve borçlu olur.