(Turkish) İnfaz Yasası Kapsamında Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu