(Turkish) 7244 Sayılı Kanun Kapsamında İşverenin Fesih Yasağı-Ücretsiz İzin Uygulaması-Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Kısa Değerlendirme